Įgaliotosioms vartotojų asociacijoms teikiamas finansavimas

Finansavimas 2024 metais

Informacija apie registruotas paraiškas 2024 m. finansavimui

Papildomas kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti (paskelbimo data 2024-02-21)

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti (paskelbimo data 2023-12-28)

Vadovaujantis Įgaliotųjų vartotojų asociacijų išlaidų apmokėjimo ir įgyvendinamų vartotojų apsaugos projektų atrankos bei finansavimo taisyklių (toliau – taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020-12-30 įsakymu Nr. 1R-440, 9 punktu, nustatytas 2024 metams įgaliotųjų vartotojų asociacijų finansavimas – 70 000 eurų, kuris paskirstytas:

 • Bylų išlaidų kompensavimui – 40 000 eurų ( 20 000 eurų pirmu paraiškų teikimo etapu iki kovo 1 d. ir 20 000 eurų antru paraiškų teikimo etapu iki rugsėjo 1 d.),
 • Projektams – 30 000 eurų.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kanclerio potvarkiai dėl finansavimo įgaliotosioms vartotojų asociacijoms:

2024-02-19 Nr. 2R-6 „Dėl finansavimo įgaliotosioms vartotojų asociacijoms neskyrimo“

2024-02-19 Nr. 2R-7 „Dėl finansavimo vartotojų aljansui skyrimo“

2024-03-22 Nr. 2R-15 „Dėl finansavimo Vartotojų aljansui neskyrimo"

2024-03-22 Nr. 2R-16 „Dėl finansavimo įgaliotosioms vartotojų asociacijoms skyrimo"

2024-05-02 Nr. 2R-22 „Dėl finansavimo Lietuvos nacionalinei vartotojų federacijai neskyrimo"

2024-05-02 Nr. 2R-23 „Dėl finansavimo Vartotojų aljansui skyrimo"

 

Finansavimas 2023 metais

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kanclerio potvarkiai dėl finansavimo įgaliotosioms vartotojų asociacijoms skyrimo:

- 2023-02-20 Nr. 2R-2 „Dėl finansavimo Vartotojų aljansui skyrimo“

- 2023-03-23 Nr. 2R-3 „Dėl finansavimo Vartotojų aljansui skyrimo“

- 2023-05-25 Nr. 2R-6 „Dėl finansavimo Vartotojų aljansui skyrimo“

- 2023-09-08 Nr.2R-10 „Dėl finansavimo Vartotojų aljansui skyrimo“

 

Informacija apie registruotas paraiškas 2023 m. finansavimui

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti (paskelbimo data 2023-12-30)

 

Vadovaujantis Įgaliotųjų vartotojų asociacijų išlaidų apmokėjimo ir įgyvendinamų vartotojų apsaugos projektų atrankos bei finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020-12-30 įsakymu Nr. 1R-440, 9 punktu, patvirtintas įgaliotųjų vartotojų asociacijų finansavimo (50 000 eurų) paskirstymas procentais:

 • Bylų išlaidų kompensavimui – 50 proc. (25 000 eurų).
 • Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros veiksmų atlikimui – 25 proc. (12 500 eurų).
 • Projektams – 25 proc. (12 500 eurų).

Teisės aktai

 

 

 

Finansavimas 2022 metais

 

 

Informacija apie registruotas paraiškas 2022 m. finansavimui

 

 • Vartotojų aljanso 2022 metais vykdytos atstovavimo grupės ieškinio bylose, kai grupės ieškiniu reiškiami reikalavimai kyla iš vartojimo teisinių santykių, veiklos 2022 m. lapkričio 29 d. Išlaidų apmokėjimo ir projekto įgyvendinimo ataskaita.

 

 • Vartotojų aljanso 2022 metais vykdytos vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros veiksmų, išskyrus sprendimų dėl ginčo esmės, sprendimų atsisakyti nagrinėti vartojimo ginčą, sustabdyti ar nutraukti vartojimo ginčo nagrinėjimą priėmimą, atlikimo pagal vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos pavedimą, 2022 m. lapkričio 29 d. Išlaidų apmokėjimo ir projekto įgyvendinimo ataskaita.

 

 • Vartotojų aljanso 2022 metais vykdyto projekto ,,Vartotojui draugiška prekyba internetu III“ 2022 m. lapkričio 30 d. Išlaidų apmokėjimo ir projekto įgyvendinimo ataskaita.

 

 • Lietuvos vartotojų instituto vykdyto projekto „Tvarus vartojimas: link pagrįstos ir aiškios informacijos “ 2022 m. gruodžio 16 d. Išlaidų apmokėjimo ir projekto įgyvendinimo ataskaita.

 

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti (paskelbimo data 2021-12-30)

 

Vadovaujantis Įgaliotųjų vartotojų asociacijų išlaidų apmokėjimo ir įgyvendinamų vartotojų apsaugos projektų atrankos bei finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020-12-30 įsakymu Nr. 1R-440, 9 punktu, patvirtintas įgaliotųjų vartotojų asociacijų finansavimo (50 000 eurų) paskirstymas procentais:

 • Bylų išlaidų kompensavimui – 25 proc. (12 500 eurų).
 • Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros veiksmų atlikimui – 25 proc. (12 500 eurų).
 • Projektams – 50 proc. (25 000 eurų).

 

Teisės aktai

 

 

 

 

Finansinė parama 2021 metais

 

Lietuvos vartotojų instituto 2021 metais vykdyto projekto ,,Žaliasis smegenų plovimas: kaip padėti vartotojui“ 2021 m. lapkričio 30 d. Išlaidų apmokėjimo ir projekto įgyvendinimo ataskaita  (1 priedas, 2 priedas, 3 priedas).


Vartotojų aljanso 2021 metais vykdyto projekto ,,Vartotojui draugiška prekyba internetu II“ 2021 m. lapkričio 30 d. Išlaidų apmokėjimo ir projekto įgyvendinimo ataskaita (priedas).


Vartotojų aljanso 2021 metais vykdytos vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros veiksmų, išskyrus sprendimų dėl ginčo esmės, sprendimų atsisakyti nagrinėti vartojimo ginčą, sustabdyti ar nutraukti vartojimo ginčo nagrinėjimą priėmimą, atlikimo pagal vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos pavedimą, 2021 m. lapkričio 30 d. Išlaidų apmokėjimo ir projekto įgyvendinimo ataskaita.


Vartotojų aljanso 2021 metais vykdytos atstovavimo grupės ieškinio bylose, kai grupės ieškiniu reiškiami reikalavimai kyla iš vartojimo teisinių santykių, veiklos 2021 m. lapkričio 30 d. Išlaidų apmokėjimo ir projekto įgyvendinimo ataskaita.

 

Finansavimas 2021 metais

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos kanclerio potvarkiai dėl finansavimo įgaliotosioms vartotojų asociacijoms skyrimo:
1. 2021-03-15 potvarkis Nr. 2R-2 „Dėl finansavimo Vartotojų aljansui skyrimo"
2. 2021-03-15 potvarkis Nr. 1R-3 „Dėl finansavimo Lietuvos vartotojų institutui skyrimo"

 

Informacija apie registruotas paraiškas 2021 m. finansavimui

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti (paskelbimo data 2021-01-15)

 

Vadovaujantis Įgaliotųjų vartotojų asociacijų išlaidų apmokėjimo ir įgyvendinamų vartotojų apsaugos projektų atrankos bei finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020-12-30 įsakymu Nr. 1R-440, 9 punktu, patvirtintas įgaliotųjų vartotojų asociacijų finansavimo (46 300 eurų) paskirstymas procentais:

 • Bylų išlaidų kompensavimui – 25 proc. (11 575 eurų).
 • Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros veiksmų atlikimui – 25 proc. (11 575 eurų).
 • Projektams – 50 proc. (23 150 eurų).

 

Teisės aktai

 

Finansinė parama 2020 metais

 

 • Lietuvos vartotojų instituto priemonių programa „Globalus požiūris į maisto atliekas vykdant neformalųjį švietimą: 2020"

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita
Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1, Nr.2.

 • Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso priemonių programa „Ginčo šalių sutaikymas sprendžiant vartojimo ginčus neteisminiu būdu"

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita
Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1, Nr.2.

 • Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso priemonių programa „Vartotojui draugiška prekyba internetu"

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita
Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1, Nr.2, Nr.3.

 • Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso narystės Europos vartotojų organizacijoje BEUC programa

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

 • Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos narystės Topten Tarptautinėje Grupėje (Topten International Group) programa

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

 • Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos priemonių programa ,,Energijos sutarčių analizė"

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1

 • Nacionalinės vartotojų konfederacijos išlaidų, susijusių su grupės ieškiniais dėl vartotojų apsaugos ir (ar) ieškiniais ar pareiškimais (skundais) dėl vartotojų viešojo intereso gynimo, apmokėjimas

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1

 

Informacija apie registruotas paraiškas finansinei paramai gauti 

Kvietimas teikti paraiškas finansinei paramai gauti (paskelbimo data 2019-12-17)

 

Teisės aktai

 

Paraiškų formos

 • Paraiškos priemonių programų / projektų finansavimui forma
 • Paraiškos dėl narystės tarptautinėje ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijoje programos finansavimo forma

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms skyrimo:

 

Finansinė parama 2019 metais

 

 • Lietuvos vartotojų instituto priemonių programa „Globalus požiūris į maisto atliekas vykdant neformalųjį švietimą: 2019"

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4, Nr.5, Nr.6.

 • Asociacijos „Už sąžiningą bankininkystę” priemonių programa „Tvarių finansinių paslaugų vartojimo skatinimas“

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4, Nr.5.

 • Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso narystės Europos vartotojų organizacijoje BEUC programa

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

 • Nacionalinės vartotojų konfederacijos priemonių programa „Nacionalinė vartotojų konfederacija – tiltas tarp vartotojų, verslo ir valstybinių bei savivaldos organizacijų“

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1Nr.2Nr.3.

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms skyrimo:

 

Informacija apie registruotas paraiškas finansinei paramai gauti

Kvietimas teikti paraiškas finansinei paramai gauti (paskelbimo data 2018-12-14)

 

Teisės aktai

 

Paraiškų formos

 • Paraiškos priemonių programų / projektų finansavimui forma
 • Paraiškos dėl narystės tarptautinėje ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijoje programos finansavimo forma

 

Finansinė parama 2018 metais

 

 • Lietuvos bankų klientų asociacijos priemonių programa „Bankų būsto paskolų sutarčių įvertinimas ir palyginimas, įvertinimo metodikos sukūrimas"

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1Nr.2Nr.3Nr.4

 

 • Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso priemonių programa „Skirtinga kokybė? Pranešk"

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1Nr.2

 

 • Lietuvos vartotojų instituto priemonių programa „Globalus požiūris į maisto atliekas vykdant neformalųjį švietimą: 2018" 

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1Nr.2Nr.3, Nr.4

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms skyrimo: 

 

Informacija apie registruotas paraiškas finansinei paramai gauti

Kvietimas teikti paraiškas finansinei paramai gauti (paskelbimo data 2017-12-15)

 

Teisės aktai

 

Paraiškų formos

 • Paraiškos priemonių programų / projektų finansavimui forma
 • Paraiškos dėl narystės tarptautinėje ar Europos Sąjungos vartotojų apsaugos organizacijoje programos finansavimo forma

 

Finansinė parama 2017 metais

 

 • Vartotojų asociacijų vykdytų priemonių programų lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaitos:

 

 • Draudėjų asociacijos priemonių programa ,,Vartotojų teisių alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo ir elektroninio vartotojų ginčų sprendimo srityse”

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

 

 • Lietuvos vartotojų instituto priemonių programa ,,Elektroninė prekyba: vartotojų teisių apsauga įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą“

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1, Nr.2, Nr.3

 

 • Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso priemonių programa „Fotovoltinių jėgainių įrengimo ir energijos vartotojų tapimo gaminančiais vartotojais perspektyvos daugiabučių namų sektoriuje“

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

 

 • Vartotojų teisių instituto priemonių programa ,,Vartotojų teisių apsauga (įskaitant vartotojų ir ūkio subjektų švietimą) alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo ir elektroninio vartotojų ginčų sprendimo srityse“

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms skyrimo: 

 

Informacija apie registruotas paraiškas finansinei paramai gauti

Kvietimas teikti paraiškas finansinei paramai gauti (paskelbimo data 2017-02-15)

 

Teisės aktai

 

Paraiškos forma

 • Paraiškos priemonių programų finansavimui forma

 

Finansinė parama 2016 metais

 

 

 • Vartotojų asociacijų vykdytų priemonių programų lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaitos:

 

 • Nacionalinės vartotojų konfederacijos vartotojų teisių apsaugos priemonių programa „AGS ir EGS galimybės Lietuvoje: vartotojų ir verslo informavimo kampanija” 

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr. 1Nr. 2Nr.3Nr.4Nr.5Nr.6

 

 • Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos vartotojų teisių apsaugos priemonių programa „Vartotojų ir verslo švietimas - raktas į efektyvų elektros ir šilumos energijos vartojimą” 

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr. 1Nr. 2, Nr.3

 

 • Lietuvos vartotojų instituto vartotojų teisių apsaugos priemonių programa „Netinkamos kokybės gaminiai ir paslaugos: nauji iššūkiai ir informacijos sklaida” 

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr. 1Nr. 2, Nr.3, Nr.4

 

 • Draudėjų asociacijos vartotojų teisių apsaugos priemonių programa „Vartotojų teisių apsauga alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo ir elektroninio vartotojų ginčų sprendimo srityse” 

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr. 1Nr. 2Nr.3Nr.4

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms skyrimo:

 

Informacija apie registruotas paraiškas finansinei paramai gauti 
Kvietimas teikti paraiškas finansinei paramai gauti (paskelbimo data 2016-02-15)

 

Teisės aktai

 

Paraiškos forma

 • Paraiškos priemonių programų finansavimui forma

 

Finansinė parama 2015 metais

 

Bendra informacija apie vartotojų asociacijų vykdytų priemonių programų įgyvendinimą

 

 • Vartotojų asociacijų vykdytų priemonių programų lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaitos:

 

 • Asociacijos „Už sąžiningą bankininkystę” vartotojų teisių apsaugos priemonių programa „Vartotojų teisių užtikrinimas euro įvedimo laikotarpiu”

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr.1, Nr2Nr.3

 

 • Nacionalinės vartotojų konfederacijos vartotojų teisių apsaugos priemonių programa „Vartotojų pasitikėjimo euru skatinimas” 

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr. 1Nr. 2, Nr.3

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms skyrimo:

Kvietimas teikti paraiškas finansinei paramai gauti (paskelbimo data 2014-09-15)

  

Teisės aktai

 

 Paraiškos forma

 • Paraiškos priemonių programų finansavimui forma

 

Finansinė parama 2014 metais

 

Bendra informacija apie vartotojų asociacijų vykdytų priemonių programų ir projektų įgyvendinima

 

 • Vartotojų asociacijų vykdytų priemonių programų bei projektų lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaitos:

 

 • Lietuvos vartotojų instituto Europos komisijos kofinansuojamas projektas „Tapatybės vagystės: prevencija per švietimą” 

Projekto lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita 

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai  Nr.1

 

 • Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos vartotojų teisių apsaugos priemonių programa „Bendradarbiavimas su verslu, stiprinant vartotojų teises elektroninėje erdvėje”

Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita 

Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr. 1Nr. 2

 

 • Nacionalinės vartotojų konfederacijos vartotojų teisių apsaugos priemonių programa „Vartotojų pasitikėjimo euru skatinimas”

 Priemonių programos lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita 

 Ataskaitą pagrindžiantys dokumentai Nr. 1

 

 • Asociacijos „Už sąžiningą bankininkystę” vartotojų teisių apsaugos priemonių programa „Vartotojų teisių užtikrinimas euro įvedimo laikotarpiu” 

Projekto lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaita

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms skyrimo:

 

Informacija apie registruotas paraiškas finansinei paramai gauti

Kvietimas teikti paraiškas finansinei paramai gauti (paskelbimo data 2014-03-14)

 

Teisės aktai

 

Paraiškos forma

 • Paraiškos priemonių programų finansavimui forma

 

 

Atnaujinimo data: 2024-05-08