Įgyvendinant Vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333, 9.2. punktą, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-41 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ūkio subjektų priežiūros nurodymų patvirtinimo“, buvo nustatyti ūkio subjektų priežiūros, rizikos veiksnių analizės ir valdymo bei planavimo principai.
Nustatyti ūkio subjektų rizikingumo lygio vertinimo kriterijai, kuriais remiantis sudaromi mėnesiniai ūkio subjektų patikrinimų planai.
 

Pagrindiniai ūkio subjektų rizikingumo lygio vertinimo kriterijai yra šie: 

  • Dėl nesaugaus produkto įvykusių nelaimingų atsitikimų skaičius;
  • Nustatytų pavojingų produktų skaičius;
  • Nustatytų ATPK pažeidimų skaičius.

Pagal vertinimo kriterijų reikšmes (vertinimo balus) ūkio subjektai priskiriami rizikos grupei: didesnės rizikos grupė (III gr.); vidutinės rizikos grupė (II gr.) ir mažos rizikos grupė (I gr.).
Ūkio subjektai priklausantys: 

  • padidintos rizikos grupei (III gr.) tikrinami 4 kartus per metus;
  • vidutinės rizikos grupei (II gr.) tikrinami 2 kartus per metus;
  • mažos rizikos grupei (I gr.) tikrinami 1 kartą per du metus.

 

PLĖTROS PROGRAMA:

 

METINIAI PLANAI

2023 m.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2023 metų veiklos planas

2022 m.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2022 metų veiklos planas

2021 m.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2021 metų veiklos planas

2020 m.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2020 metų veiklos planas

2019 m.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2019-ųjų metų veiklos planas

2018 m.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2018-ųjų metų veiklos planas
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Sektorinė nacionalinės rinkos priežiūros programa (2018 m.)

2017 m.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2017-ųjų metų veiklos planas
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Sektorinė nacionalinės rinkos priežiūros programa (2017 m.)

2016 m.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2016-ųjų metų veiklos planas
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Sektorinė nacionalinės rinkos priežiūros programa (2016 m.)

2015 m.

Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2015-ųjų metų veiklos planas
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2015-ųjų metų vaiklos planas
Sektorinė nacionalinė rinkos priežiūros programa

2014 m.

Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos 2014-ųjų metų veiklos planas
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2014-ųjų metų vaiklos planas
Sektorinė nacionalinė rinkos priežiūros programa

 

Archyvas

Atnaujinimo data: 2024-02-12