Nuorodos

 

Įgaliotųjų vartotojų asociacijų sąrašas:

 

  • Vartotojų aljansas (kodas 302868831)

Prezidentė Eglė Kybartienė

Adresas: Parko 3-7, 11203 Vilnius

Tel: +370 611 35509

El. p. [email protected]

Internetinė svetainė: www.lvoa.lt

  • Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (kodas 295702240)

       Prezidentė Alvita Armanavičienė

       Adresas: Stiklių g. 8, 01131 Vilnius

       Tel: +370 5261 5929

       El. p. [email protected]

       Internetinė svetainė: http://www.vartotojuteises.lt/

Antimonopolinis Lietuvos piliečių sąjūdis (ALPIS)
Adresas: Dailidžių g. 30, 01210 Vilnius
Tel. +370 650 74088
El. p. [email protected] 
Svetainė: www.alpis.lt
Vadovas dr. Vygintas Sidzikauskas
Veiklos sritys: viešasis interesas, vartotojo perspektyva monopoliniuose sektoriuose.

 

Asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“
Adresas: Adutiškio g. 3-3, 02112 Vilnius
Tel. (8 6) 987 64 44
El. p.  [email protected]
Svetainė: www.sazininga-bankininkyste.lt 
Vadovas: Kęstutis Kupšys, vykdomasis direktorius
Veiklos sritys: vartotojų švietimas pasitelkiant visuomenės informavimo priemones, pasiūlymų   finansinių paslaugų teikėjams teikimas, atstovavimas vartotojams nagrinėjant ginčus finansinių paslaugų srityje.

 

Buitinių vartotojų sąjunga

Adresas: Žirmūnų g. 104-106, 09121 Vilnius
Tel. (8 5) 276 48 65
Mob., 8 686 65887
El. p. [email protected] 
Svetainė: http://krantai.blogspot.com 

Facebook paskyra: https://www.facebook.com/savygina  
Prezidentas Antanas Miškinis
Veiklos sritys: vartotojų viešojo intereso gynimas, visuomenės informavimas, švietimas, konsultavimas, šilumos ūkį reguliuojančių teisės aktų stebėsena ir jos rezultatais pagrįstų pasiūlymų pakeisti - papildyti teisės aktus teikimas, kova su neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo mokesčiais.

 

Draudėjų asociacija 
Adresas: Algirdo g. 25-19, 03219 Vilnius
Tel. +370 686 44535
El. p. [email protected] 
Svetainė: www.dra.lt ir www.draudi.lt
Direktorius Tomas Paulauskas
Veiklos sritys: asociacijos narių, draudimo paslaugų vartotojų teisių bei interesų atstovavimas, gynimas, apsauga.

 

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija

Adresas:  Stiklių g. 8, 01131 Vilnius
Tel. (8 5) 261 5929
El.p. [email protected]
Svetainė: http://www.vartotojuteises.lt/
Prezidentė Alvita Armanavičienė
Veiklos sritys: vartotojų teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas.

 

Lietuvos Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai 
Adresas: Stiklių g. 8, 01131 Vilnius
Tel. (8 5) 261 10 03
Mob. (8 6) 738 52 90
Faks. (8 5) 212 06 47 
El. p. [email protected]
Svetainė: www.bustorumai.lt
Vadovas: prezidentas Juozas Antanaitis
Veiklos sritys: koordinuoti narių veiklą, atstovauti narių - vartotojų teisėms ir teisėtiems interesams, juos ginti ir šviesti vartotojus. 

  

Lietuvos vartotojų institutas
Adresas: S. Konarskio g. 49-604, 03123 Vilnius
Tel., faks. (8 5) 231 07 11
El. p. [email protected]  
Svetainė: www.vartotojai.lt 

Facebook paskyra: www.facebook.com/vartotojai
Prezidentė Zita Čeponytė 
Veiklos sritys: vartotojų švietimas, konsultavimas, atstovavimas, tyrimai.

 

Vartotojų aljansas
Adresas: Parko g. 3-7, 11203 Vilnius
Tel. +370 700 55 705
El. p. [email protected] 
Svetainė: www.lvoa.lt 

Vadovas: prezidentė dr. Eglė Kybartienė
7 nevyriausybinių vartotojų organizacijų susivienijimas
Veiklos sritys: Lietuvos vartotojų interesų atstovavimas nacionaliniu ir tarptautiniu
mastu valstybės valdžios institucijose, verslo struktūrose bei nevyriausybiniame sektoriuje, konferencijų, seminarų, mokymų ir kitų renginių, skirtų vartotojų teisių apsaugai, organizavimas.

 

Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų asociacija
Adresas: Parko g. 3-7, 11203 Vilnius
Mob. (8 6) 113 55 09
El.p. [email protected] 
Svetainė: www.consumer.lt 
Vadovas: direktorė dr. Eglė Kybartienė
Veiklos sritys: informacijos visuomenėje apie vartotojų teises bei finansinių paslaugų teikimo spragas skleidimas, jų galimų neigiamų pasekmių aiškinimas, konferencijų, seminarų, kitų renginių, skirtų vartotojų teisių apsaugai, organizavimas.

 

Nacionalinė vartotojų konfederacija
Adresas: Stiklių g. 8, 01131, Vilnius
Tel., faks. (8 5) 261 59 79
El. p. [email protected] 
Svetainė http://vartotojai.eu/www.ecotopten.ltwww.consumercalssroom.euwww.vartotojuteises.ltwww.koalicija.lt
Prezidentas Kornelijus Papšys
Veiklos sritys: vartotojų švietimas, vartotojų atstovavimas nagrinėjant ginčus, konsultavimo programų įgyvendinimas, vartotojų nuomonių bei prekių ir paslaugų kokybės tyrimai.

 

Vartotojų teisių gynimo centras
Adresas: Jogailos g. 5-1, 01116 Vilnius
Tel. 8 671 63857

Faks. +370-5-2133295
El. p. [email protected] 
Svetainė: www.vartotojucentras.lt   
Pirmininkas Paulius Mereckas
Veiklos sritys: vartotojų švietimas mažmeninės prekybos, maisto, ne maisto produktų, energetikos, internetinės prekybos, telekomunikacijų paslaugų, transporto paslaugų srityse, atstovavimas vartotojams nagrinėjant ginčus.

 

Vartotojų teisių institutas
Adresas: Stoties g. 5, 77156 Šiauliai 
Tel. +370 611 82 254
El.p. [email protected]
Svetainė: https://www.facebook.com/vartotojuteisiuinstitutas/timeline?ref=page_internal
Pirmininkas Raimundas Jokubauskas
Veiklos sritys: vartotojimo ginčai, teisėkūra vartotojų teisių apsaugos klausimais, kiti vartotojų teisių apsaugos klausimai.

 

Vilniaus daugiabučių namų bendrijų asociacija
Adresas: Stiklių g. 8, 01131 Vilnius 
Tel. (8 5) 261 10 03
Faks. (8 5) 212 06 47
El.p. [email protected] 
Vadovas: prezidentas Juozas Antanaitis
Veiklos sritys: koordinuoti narių veiklą, nacionaliniu ir  jungti ir tarptautiniu mastu atstovauti narių interesus, atstovauti ir ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus, šviesti vartotojus, skatinti būsto valdytojus savo veiklos prioritetu laikyti būsto savininko - vartotojo ekonominius interesus ir jų gynimą.

Europos vartotojų asociacija

Pasaulinė vartotojų asociacija

 

Atnaujinimo data: 2024-04-28