Tarnybos direktoriaus įsakymai

 1. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2023 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 1-224 „Dėl Lietuvos Respublikos pluoštinių kanapių įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
 2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklės, patvirtintos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2023 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 1-94 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. 1-318 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo".
 3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2023 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 1-6 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2023 metų vartojimo ginčo nagrinėjimo išlaidų dydžio patvirtinimo"
 4. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2022 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 1-108 „Dėl gido profesinės kvalifikacijos pripažinimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento ir nuostatų patvirtinimo"
 5. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2022 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-39 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2022 metų vartojimo ginčo nagrinėjimo išlaidų dydžio patvirtinimo"  
 6. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. 1-206 „Dėl Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnyje įtvirtintų pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 7. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 1-193 „Dėl Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 8. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1-312 "Dėl Kainų palyginimo reklamoje gairių patvirtinimo"
 9. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 1-308 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams tvarkos aprašo patvirtinimo"
 10. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 1-196 „Dėl vartotojų švietimo gairių patvirtinimo“
 11. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. 1-170 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnbos darbuotojų paskyrimo atstovauti tarptautinėse organizacijose, Europos Sąjungos institucijų komitetuose ir darbo grupėse"
 12. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymas Nr. 1-169 „Dėl vartotojo prašymo formos patvirtinimo"
 13. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 1-140 Dėl Nepriklausomumo nuo verslo ir kitų su vartotojų teisių gynimu nesusijusių interesų pareiškimo (deklaracijos) formos patvirtinimo"
 14. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 1-118 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 1-57 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
 15. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gegužės 15 d. įsakymas Nr. 1-109 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 1-115 „Dėl Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencijų išdavimo, jų patikslinimo, pakeitimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo ir įrangos, prietaisų ir priemonių, reikalingų nuolatinei potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrai vykdyti, sąrašo, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios"
 16. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 1-102 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kolegijos sudėties tvirtinimo"
 17. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 1-75 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kontrolinių klausimynų rengimo, peržiūros ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 18. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 1-66 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vartojimo sričių ir jose veikiančių ūkio subjektų rizikingumo vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 19. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 1-295 „Dėl reklamos žymėjimo socialinėje erdvėje gairių patvirtinimo"
 20. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 1-299 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kontrolinių klausimynų patvirtinimo"
 21. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. 1-219 "Dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų tyrimo valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo"
 22. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1-191 "Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo"
 23. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 1-176 "Dėl Ūkio subjektų konsultavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo"
 24. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 1-146 "Dėl Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo bylų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 25. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. 1-128 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo reglamento patvirtinimo"
 26. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 1-57 "Dėl Organizuotos turistinės kelionės sutarties standartinių sąlygų patvirtinimo"
 27. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1-17 "Dėl Įplaukų lentelės, Turisto prašymo dėl nuostolių atlyginimo ir Finansinės garantijos formų patvirtinimo"
 28. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1-16 "Dėl Kelionių organizatorių rizikingumo lygio nustatymo ir rizikų valdymo priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo"
 29. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1-15 "Dėl Kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, sustabdymo pratęsimo, sustabdymo panaikinimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo komisijos nuostatų patvirtinimo"
 30. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2018 m. balandžo 5 d. įsakymas Nr. 1-73 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kontrolinio klausimyno patvirtinimo"
 31. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. 1-53 "Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje taisyklių patvirtinimo"
 32. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1-20 "Dėl Vartotojų prašymų dėl informacijos suteikimo ir skundų nagrinėjimo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Europos vartotojų centre taisyklių patvirtinimo"
 33. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2018 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. 1-11 "Dėl Gavėjų prašymų dėl informacijos pateikimo Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Europos vartotojų centre nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo"
 34. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. 1-149 "Dėl Dalyvavimo prevencinėje vartotojų teisių apsaugos programoje paslaugų teikimo elektroninės prekybos verslo subjektams tvarkos aprašo patvirtinimo"
 35. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. 1-115 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 1-192 "Dėl Tabako gaminių atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo ir įforminimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo"
 36. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 1-108 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 1-101 "Dėl viešosios įstaigos ,,Europos vartotojų centras“ likvidavimo" pakeitimo"
 37. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 1-101 "Dėl viešosios įstaigos ,,Europos vartotojų centras“ likvidavimo"
 38. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2017 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 1-67 "Dėl Susipažinimo su bylos medžiaga Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarkos patvirtinimo"
 39. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 25d. įsakymas Nr. 1-26 "Dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu stebėsenos (monitoringo) srities 2016 m. patvirtinimo"
 40. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 1-13 "Dėl reklamos stebėsenos (monitoringo) srities 2015 m. patvirtinimo"
 41. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2015 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. 1-12 "Dėl nesąžiningos komercinės veiklos stebėsenos (monitoringo) srities 2015 m. patvirtinimo"
 42. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 21 d. įsakymas Nr. 1-110 Dėl ūkio subjektų patikrinimų atlikimo, protokolų surašymo ir bylų nagrinėjimo tvarkos tvirtinimo
 43. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 17 d. įsakymas Nr. 1–297 "Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teikiamų administracinių paslaugų bendro sąrašo patvirtinimo"
 44. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 1-172 „Dėl duomenų apie asmenų prašymus ir pasiteiravimus rinkimo ir analizės tvarkos aprašo patvirtinimo“
 45. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 29 d.įsakymas Nr. 1-23 Dėl šilumos tiekėjų teikiamų buitiniams šilumos vartotojams sąskaitų (mokėjimų už šilumą pranešimų) už suvartotą šilumą stebėsenos (monitoringo) sąrašo 2014 m. patvirtinimo
 46. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 1-19 Dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu stebėsenos (monitoringo) srities 2014 m. patvirtinimo
 47. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. 1-1 Dėl 2010 m. gegužės 14 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. 1-62 "Dėl skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojams gaminius taisyklių patvirtinimo" pakeitimo
 48. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 1-10 Dėl vartotojų teisių informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo

Atnaujinimo data: 2024-05-22