Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (EUR):

 Pareigybės pavadinimas 

Darbuotojų skaičius 2024 m.
I ketvirtis

 

2024 m.

I ketvirtis

2024 m.

II ketvirtis

2024 m.

III ketvirtis

2024 m.

IV ketvirtis

Direktorius

1

6863

   

Direktoriaus pavaduotojas

1

3655

   

Patarėjas (pagal darbo sutartį)

2

1564

   

Skyriaus vedėjas

14

3303

   

Skyriaus vedėjo vyresnysis patarėjas

17

2660

   

Skyriaus vedėjo patarėjas

16

2235

   

Vyriausiasis specialistas (valstybės tarnautojas)

56

1967

   

Skyriaus vedėjas
(pagal darbo sutartį)

2

3141

   

Vyriausiasis specialistas (pagal darbo sutartį)

41

1699

   

Viso

150

    

 

Darbo apmokėjimo sistema nuo 2024 m.

 

* Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis vidutinio darbo užmokesčio dydžių pasikeitimams įtakos turėjo  dirbtas laikas  valstybės tarnautojų pagal ES projektą kaip ekspertų,  darbo stažo pasikeitimas, nedirbtų dienų dėl nedarbingumo, nemokamų atostogų, darbuotojų kaitos, ir pan.

Atnaujinimo data: 2024-05-21