Blokuojami tinklalapiai

Internetinių tinklalapių blokavimas – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) taikoma poveikio priemonė, kuri su teismo leidimu gali būti taikoma į Lietuvos vartotojus veiklą nukreipusiems verslininkams, kai šiurkščiai bei sistemingai pažeidžiami Vartotojų teisių apsaugos įstatyme, Civiliniame kodekse, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme ar Produktų saugos įstatyme nustatyti vartotojų apsaugos reikalavimai.

Tarnyba, nustačiusi, kad internetiniame tinklalapyje šiurkščiai pažeidžiami įstatymai, pirmiausia kreipiasi į verslininką, ragindama ne vėliau kaip per 3 dienas šiuos trūkumus pašalinti, o jei šie nėra pašalinami – įvertinusi pažeidimo mąstą ir kitas svarbias aplinkybes, Tarnyba kreipiasi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama išduoti leidimą dėl privalomo nurodymo blokuoti interneto svetainę. Gavusi teismo leidimą, Tarnyba kreipiasi į interneto prieigos paslaugų teikėjus su privalomu nurodymu blokuoti internetinę svetainę identifikuojantį domeną tol, kol nebus pašalinami pažeidimai.

Šių įgaliojimų įgyvendinimą detaliau reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas 1R-242 „Dėl privalomų nurodymų taikymo interneto prieigos paslaugų teikėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vadovaudamasi aukščiau nurodyta tvarka, Tarnyba ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties, kuria leidžiama taikyti privalomą nurodymą, gavimo dienos įtraukia teismo nutartyje nurodytą pardavėjo ar paslaugų teikėjo interneto svetainę leidžiantį identifikuoti domeno vardą į Tarnybos tvarkomą interneto domeno vardų, naudojamų vykdant veiklą, kuria pažeidžiami vartotojų apsaugos reikalavimai, sąrašą

Interneto svetainės, kurios šiurkščiai ar sistemingai pažeidžia vartotojų teisių apsaugos reikalavimus

Interneto domeno vardų, naudojamų vykdant veiklą, kuria pažeidžiami vartotojų apsaugos reikalavimai, sąrašas

Nr.Interneto domeno vardas, identifikuojantis interneto svetainęTeismo, išdavusio leidimą duoti privalomą nurodymą interneto prieigos paslaugų teikėjams, pavadinimas, nutarties priėmimo data, numeris
1.svajoniuspinta.ltVilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-6071-463/2019
2.

zidiniaikatilai.lt

(sildymoprekes.lt)

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. kovo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I2-2985-463/2020
3.repe.ltVilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. rugsėjo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I2-5015-1063/2020
4. perkupigiau.ltVilniaus apygardos administracinio teismo 2022 m. sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI2-3219-983/2023
5.dosnu.lt

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2023 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje

Nr. eI2-4145-983/2023

6. goodlook.shopVilniaus apygardos administracinio teismo 2023 m. lapkričio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eI2-12784-596/2023
7.light-shop.lt

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2023 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 12-12987-860/2023

8.sinerta.lt ; pirmi.ltVilniaus regionų administracinio teismo 2024 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 12-9004-423/2024

 

Blokuojamų interneto svetainių sąrašas .txt formatu

Atnaujinimo data: 2024-04-22