Bendradarbiavimas Lietuvoje

 

1. Valstybės institucijos, atsakingos už valstybės politikos formavimą tam tikrose vartojimo srityse

 1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, el. p. [email protected]
 2. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, el. p. [email protected]
 3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, el. p. [email protected]
 4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, el. p. [email protected]
 5. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, el. p. [email protected]
 6. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, el. p. [email protected]
 7. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, el. p. [email protected]
 8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, el. p. [email protected]
 9. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, el. p. [email protected]

 

2. Valstybės institucijos, atsakingos už valstybės politikos įgyvendinimą tam tikrose vartojimo srityse

    2.1. Vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos

 1. Lietuvos bankas, el. p. [email protected]
 2. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, el. p. [email protected]
 3. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, el. p. [email protected]
 4. Lietuvos advokatūra, el. p. [email protected]
 5. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, el. p. [email protected]

 

2.2. Kitos valstybės institucijos, atsakingos už valstybės politikos įgyvendinimą tam tikrose vartojimo srityse

 1. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, el. p. [email protected]
 2. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, el. p. [email protected]
 3. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, el. p. [email protected]
 4. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, el. p. [email protected]
 5. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, el. p. [email protected]
 6. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, el. p. [email protected]
 7. Informacinės visuomenės plėtros komitetas, el. p. [email protected]
 8. Lietuvos transporto saugos administracija, el. p. [email protected]
 9. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, el. p. [email protected]
 10. Lietuvos metrologijos inspekcija, el. p. [email protected]
 11. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, el. p. [email protected]
 12. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, el. p. [email protected]

 

3. Savivaldybių institucijos

Savivaldybių administracijos, nurodytos Lietuvos savivaldybių asociacijos interneto tinklalapyje http://www.lsa.lt/nariai-savivaldybes/.

 

4. Vartotojų asociacijos

 1. Nacionalinė vartotojų konfederacija, el. p. [email protected]
 2. Lietuvos vartotojų institutas, el. p. [email protected]
 3. Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas, el. p. [email protected]
 4. Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai, el. p. [email protected]
 5. Lietuvos metrologijos asociacija, el. p. [email protected]
 6. Antimonopolinis Lietuvos piliečių sąjūdis (ALPIS), el. p. [email protected]
 7. Asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“, el. p. [email protected]
 8. Buitinių vartotojų sąjunga, el. p. [email protected]
 9. Draudėjų asociacija, el. p. [email protected]
 10. Nacionalinė dujų, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga, el. p. [email protected]
 11. Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų asociacija, el. p. [email protected]
 12. Vartotojų ir žmogaus teisių gynimo organizacija, el. p. [email protected]
 13. Vartotojų teisių gynimo centras, el. p. [email protected]
 14. Vartotojų teisių institutas, el. p. [email protected]
 15. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, el. p. [email protected]
 16. Žmogaus teisių apsaugos asociacija, el. p. [email protected]

SKUBIŲ PRANEŠIMŲ APIE NESAUGŲ MAISTĄ IR PAŠARUS, TEIKIAMUS RINKAI 2022 M. ANALIZĖ

2022 m. sausio 1 d. – kovo 31 d. analizė

 

SKUBIŲ PRANEŠIMŲ APIE NESAUGŲ MAISTĄ IR PAŠARUS, TIEKIAMUS RINKAI 2021 M. ANALIZĖ

2021 m. sausio 1 d. – kovo 31 d. analizė

2021 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. analizė

2021 m. liepos 1 d. - rugsėjo 30 d. analizė

2021 m. spalio 1 d. - gruodžio 31 d. analizė

 

SKUBIŲ PRANEŠIMŲ APIE NESAUGŲ MAISTĄ IR PAŠARUS, TIEKIAMUS RINKAI 2020 M. ANALIZĖ

2020 m. sausio 1 d. – kovo 31 d. analizė

2020 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. analizė

2020 m. liepos 1 d.  rugsėjo 30 d. analizė

2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. analizė

 

SKUBIŲ PRANEŠIMŲ APIE NESAUGŲ MAISTĄ IR PAŠARUS, TIEKIAMUS RINKAI 2019 M. ANALIZĖ

2019 m. sausio 1 d. – kovo 31 d. analizė

2019 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. analizė

2019 m. liepos 1 d.  rugsėjo 30 d. analizė

2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. analizė

 

SKUBIŲ PRANEŠIMŲ APIE NESAUGŲ MAISTĄ IR PAŠARUS, TIEKIAMUS RINKAI 2018 M. ANALIZĖ

2018 m. sausio 1 d. – kovo 31 d. analizė

2018 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. analizė

2018 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. analizė

 

SKUBIŲ PRANEŠIMŲ APIE NESAUGŲ MAISTĄ IR PAŠARUS, TIEKIAMUS RINKAI 2017 M. ANALIZĖ

2017 m. sausio 1 d. – kovo 31 d. analizė

2017 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. analizė

2017 m. liepos 1 d.  rugsėjo 30 d. analizė

2017 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. analizė

 

SKUBIŲ PRANEŠIMŲ APIE NESAUGŲ MAISTĄ IR PAŠARUS, TIEKIAMUS RINKAI 2016 M. ANALIZĖ

2016 m. sausio 1 d. – kovo 31 d. analizė

2016 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. analizė

2016 m. liepos 11 d. – rugsėjo 30 d. analizė

2016 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d. analizė

Atnaujinimo data: 2024-04-30